Proszę o naprawę strony dodawania promocji. Edytor nie działa jak powinien. Każdy elemnt (tytuł, kategorię, obrazek wyróżniający, zawartość promocji) muszę dodawać na innej stronie i skakać między edytorem zaawansowanym <+są tu dwie wtyczki do różnych> a starym.